De FOJA Groep behaalt CO2 Prestatieladdercertificaat

In september 2023 heeft de FOJA Groep de officiële certificering ontvangen voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee organisaties hun CO2 voetafdruk kunnen verkleinen en zo tegelijkertijd minder kosten maken binnen bedrijfsvoering, projecten en in de keten.

De FOJA Groep wil bijdragen aan een goede toekomst voor haar medewerkers, klanten en de wereld door veilige, duurzame, betrouwbare en betaalbare technische installaties te leveren. Ook in onze eigen bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De afgelopen jaren hebben wij, met onze dochterondernemingen, Hamer, FBS, ContrAll en Voets diverse energiebesparende maatregelen genomen en in september 2023 is dat bekroond met het CO2-Prestatieladder niveau 3 certificaat. Het certificaat werd op vrijdag 30 september door Wesley Kemp van EBN Certification overhandigd aan Fons Jans, directeur/eigenaar van de FOJA Groep.

Het CO2-Prestatieladdercertificaat

De CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is een instrument dat ondernemingen helpt bij het inzichtelijk maken en reduceren van CO2 door middel van een managementsysteem. De CO2 Prestatieladder niveau 3 geeft ons jaar op jaar inzicht in CO2 -uitstoot en zorgt voor concreet beleid om reducties te realiseren.

Ambitie

De ambitie van de FOJA Groep is om voor 2026 37% minder CO2 per fte uit te stoten dan in 2021.
Om dit te bereiken hebben we al diverse maatregelen genomen en op de planning staan.

  • Inkopen van groene stroom uit Nederland.
  • Gebouwgebonden maatregelen zoals warmtepompen, isolatie en ledverlichting en/of sensorverlichting.
  • Tanken van een HVO-blend in de Hamer tankstraat in Apeldoorn (HVO is een biodiesel, fossielvrij, met een stuk lagere CO2 uitstoot dan diesel en GTL).
  • (Deels) Elektrificeren van het wagenpark en materieel.
  • Plaatsen van zonnepanelen naast de 1.000 zonnepanelen die we al hebben.

Elk half jaar berekenen we onze CO2 uitstoot om zo de voortgang te monitoren. Ieder jaar worden we door een certificerende instelling geaudit om te bepalen of we nog aan de eisen van het CO2 prestatieladder certificaat niveau 3 voldoen.

Participatie

De FOJA Groep neemt deel aan twee initiatieven, namelijk Nederland CO2 Neutraal en Bedrijvenkring Stadhoudersmolen.
Klik hier voor meer informatie over deze twee initiatieven.

Downloads

Ons CO2 rapport van 2023 kunt u hier downloaden.
Ons CO2 rapport van 2022 kunt u hier downloaden.
Onze CO2 footprint van 2021 kunt u hier downloaden.
Ons  CO2 bewust certificaat niveau 3 kunt u hier downloaden.